Wspólnota Wiara i Rozum

Jesteśmy dumni i wdzięczni Panu Bogu za to, ze jesteśmy członkami Kościoła Rzymsko-katolickiego. Wierzymy, że to zasługa łaski Bożej i świadków wiary, których Pan Bóg postawił na drodze naszego życia. Czujemy się wezwani i zobowiązani do tego, by ten skarb, jakim jest wiara katolicka, pielęgnować w sobie, naszych rodzinach i wspólnocie oraz przekazywać dalej. Powodowani jesteśmy scholastyczną zasadą: „NIHIL APPETITUM NISI PRAECOGNITUM” (NICZEGO NIE MOŻNA PRAGNĄĆ, JEŚLI SIĘ GO NIE ZNA).


Niezwykle istotną jest dla nas konstatacja św. Jana Pawła II zawarta w encyklice „Fides et Ratio”, od której pochodzi nazwa naszej wspólnoty: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Stąd chcemy podążać za przykładem wielkich świętych Kościoła Katolickiego, którzy przejawiali ogromny szacunek do rozumu jako daru Bożego i którzy potrafili doskonale połączyć wiarę z rozumem (np.: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu). Uważamy, że niezwykle istotne jest uświadomienie sobie i przypominanie innym tego, że nasza wiara jest rozumna. Wydaje się to szczególnie ważne w czasach zamętu, o których pisał św. Paweł w 2 Tm 4, 3-4: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od szukania prawdy a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom”. Wspólnota oprócz aktywności modlitewno- formacyjnej angażuje się w przygotowanie comiesięcznych spotkań pt.: „Salezjański Kociołek Kultury”.


Jeśli ktoś chce poświęcić czas oraz wysiłek związany z systematycznym Studium Biblii, Tradycji oraz Nauczycielskiego Urzędu Kościoła zapraszamy do naszej wspólnoty. Liderem wspólnoty jest dr Zbigniew Rudnicki. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:30 w sali nr 6 domu parafialnego NSPJ w Lubinie.