Spowiedź

198657_ROZANYSTOK290606_HP91_34Spowiedź święta to sakrament uzdrowienia, który jedna człowieka z Bogiem, ludźmi i sobą samym oraz umacnia na drodze dążenia do Boga. Jezus szuka zagubionych i leczy chorych dlatego On sam przyjmuje każdego z nas uwalnia od grzechu i umacnia w słabościach naszego ciała oraz duszy. Jest to forma pojednania, nawrócenia, przemiany życia i oddania Bogu chwały oraz uznanie, że On jest Panem i Zbawicielem, oraz że człowiek sam nic nie uczyni, jedynie może zgrzeszyć sam.

Kapłani są sługami Boga i cierpliwie oraz z wielką wyrozumiałością pomogą w spowiedzi osobom, które boją się, nie wiedzą jak się spowiadać lub przez wiele lat z różnych powodów nie korzystały z sakramentu pojednania.

Każdy pragnący przystąpić do spowiedzi, by ona była ważna i godna powinien przygotować się oraz pamiętać o 5 warunkach dobrej spowiedzi:

1. rachunek sumienia
2. żal za grzechy
3. mocne postanowienie poprawy
4. szczera spowiedź
5. zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

W naszej parafii MOŻNA WYSPOWIADAĆ SIĘ codziennie podczas każdej Mszy Świętej.

Przed świętami lub z okazji różnych wydarzeń religijnych, w parafii dajemy specjalna możliwość do skorzystania z Sakramentu Pokuty. O szczegółach informuje się w aktualnych ogłoszeniach parafialnych.