Pierwsza Komunia św.

MINI_0008

Święta Eucharystia jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas siebie samego, swoje Ciało i Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. To źródło i szczyt całego życia Kościoła.

W Mszy Świętej wspólnota Kościoła słucha Słowa Bożego, które ma moc sprawczą (wiara rodzi się ze słuchania) i posila się Jego Ciałem, jednocząc się z Bogiem Obecnym, Żywym i Prawdziwym.

Od przeżycia tego sakramentu zależy nasze życie duchowe, dlatego warto pogłębić znajomość znaków, gestów i treści oraz tekstów modlitw oraz aktywnie uczestniczyć w jej sprawowaniu. Podczas każdej Eucharystii kapłan poleca Bogu intencje wiernych i modli się szczególnie w tej zamówionej przez wiernych.

Każdy może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji. Oto przykłady tematów intencji:

– w rocznice urodzin, zawarcia sakramentu małżeństwa
– w dniu imienin
– w podziękowaniu za łaski i dary (uzdrowienie)
– jako uwielbienie i dziękczynienie
– jako prośba o wszelkie łaski i dary związane z życiem codziennym
– jako prośba o życie wieczne dla bliskich zmarłych, w rocznice śmierci
– jako zadośćuczynienie za grzechy świata, ludzi, własne, rodziny
– jako prośba o uzdrowienie, w chorobie, cierpieniu, w czasie leczenia, operacji
– jako prośba o wskazanie drogi życia, światło Ducha św. w życiu…

W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św., by móc w pełni uczestniczyć i przyjąć Komunię Świętą.

Intencję Mszalną można zamówić w kancelarii parafialnej, zakrystii po każdej Mszy św. oraz telefonicznie lub przez Internet.

Przygotowanie dzieci do spowiedzi i Komunii św. odbywa się przez katechezę szkolną i parafialną. Rodzice zapisują swoje dziecko na przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w kancelarii parafialnej.

Od wtorku 27 września do końca października rozpoczniemy zapisy Dzieci z naszej Parafii, które w roku 2023, chcą przystąpić do Pierwszej Komunii Św.
Zapisu Dziecka dokonują Rodzice, udając się wraz ze swoim dzieckiem do kancelarii parafialnej w godzinach jej funkcjonowania i odbywając rozmowę duszpasterską z ks. Proboszczem.
Rodzice tych dzieci, które nie były ochrzczone w naszej parafii, przynoszą ze sobą, w dzień zapisu, Świadectwo Chrztu dziecka i zgodę swojego Proboszcza, jeśli mieszkają na terenie innej parafii.

Terminy Spotkań dla Dzieci i Rodziców:

marzec 20-24.03.2024 r.
Misje Święte
20.03.2024 r. godz. 16.30 – Nauka
21.03.2024 r. godz. 16.30 – Nauka

3 (śr) kwietnia 2023 r. godz. 16.30
Poświęcenie Strojów
Msza Święta

Terminy prób i spowiedzi

Próby do Pierwszej Komunii Świętej

Szkoła Podstawowa nr 5
16 kwietnia 2024 r wtorek godz. 16.00 kl. III A B
22 kwietnia 2024 r. poniedziałek godz. 16.00 kl. III A B
23 kwietnia 2024 r wtorek godz. 16.00 kl. III A B
06 maja 2024 r. poniedziałek godz. 16.00 kl. III A B
09 maja 2024 r. czwartek godz. 16.00 kl. III A B

Szkoła Podstawowa nr 7
24 kwietnia 2024 r środa godz. 16.00 kl. III A
07 maja 2024 r. wtorek godz. 16.00 kl. III A
13 maja 2024 r. poniedziałek godz. 16.00 kl. III A
15 maja 2024 r. środa godz. 16.00 kl. III A

Szkoła Podstawowa „Zielona Szkoła”
25 kwietnia 2024 r. czwartek godz. 16.00 kl. III A B
16 maja 2024 r. czwartek godz. 16.00 kl. III A B
20 maja 2024 r poniedziałek godz. 16.00 kl. III A B
23 maja 2024 r. czwartek godz. 16.00 kl. III A B
27 maja 2024 r. poniedziałek godz. 16.00 kl. III A B

Sakrament Pojednania – Pierwsza Spowiedź
i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Szkoła Podstawowa nr 5
10 maja 2024 r. piątek godz. 16.00 Kl. III A B

Szkoła Podstawowa nr 7
17 maja 2024 r. piątek godz. 16.00 Kl. III A

Szkoła Podstawowa „Zielona Szkoła”
31 maja 2024 r. piątek godz. 16.00 Kl. III A B

Terminy Pierwszej Komunii Świętej:
Szkoła Podstawowa nr 5
Niedziela 12 maja 2024 r.
09.30 Klasa III A B

Szkoła Podstawowa nr 7
Niedziela 19 maja 2024 r.
09.30 Klasa III A B

Szkoła Podstawowa „Zielona Szkoła”
Niedziela 02 czerwca 2024 r.
09.30 Klasa III A B