Pierwsza Komunia św. i Eucharystia

MINI_0008

Święta Eucharystia jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas siebie samego, swoje Ciało i Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. To źródło i szczyt całego życia Kościoła.

W Mszy Świętej wspólnota Kościoła słucha Słowa Bożego, które ma moc sprawczą (wiara rodzi się ze słuchania) i posila się Jego Ciałem, jednocząc się z Bogiem Obecnym, Żywym i Prawdziwym.

Od przeżycia tego sakramentu zależy nasze życie duchowe, dlatego warto pogłębić znajomość znaków, gestów i treści oraz tekstów modlitw oraz aktywnie uczestniczyć w jej sprawowaniu. Podczas każdej Eucharystii kapłan poleca Bogu intencje wiernych i modli się szczególnie w tej zamówionej przez wiernych.

Każdy może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji. Oto przykłady tematów intencji:

– w rocznice urodzin, zawarcia sakramentu małżeństwa
– w dniu imienin
– w podziękowaniu za łaski i dary (uzdrowienie)
– jako uwielbienie i dziękczynienie
– jako prośba o wszelkie łaski i dary związane z życiem codziennym
– jako prośba o życie wieczne dla bliskich zmarłych, w rocznice śmierci
– jako zadośćuczynienie za grzechy świata, ludzi, własne, rodziny
– jako prośba o uzdrowienie, w chorobie, cierpieniu, w czasie leczenia, operacji
– jako prośba o wskazanie drogi życia, światło Ducha św. w życiu…

W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św., by móc w pełni uczestniczyć i przyjąć Komunię Świętą.

Intencję Mszalną można zamówić w kancelarii parafialnej, zakrystii po każdej Mszy św. oraz telefonicznie lub przez Internet.

Przygotowanie dzieci do spowiedzi i Komunii św. odbywa się przez katechezę szkolną i parafialną. Rodzice zapisują swoje dziecko na przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w kancelarii parafialnej.

Od poniedziałku (28.09) do końca października rozpoczynamy zapisy Dzieci, które w roku 2021 chcą przystąpić w naszej Parafii do Pierwszej Komunii Św. Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 28 sierpnia 2020 r., zapisu Dziecka dokonują Rodzice, udając się wraz ze swoim dzieckiem do kancelarii parafialnej i odbywając rozmowę duszpasterską z ks. Proboszczem. Dzieci, które nie były ochrzczone w naszej parafii przynoszą ze sobą w dzień zapisu Świadectwo Chrztu z Parafii, w której były ochrzczone. Zapisu można dokonać w godzinach urzędowania kancelarii lub w innym ustalonym z ks. Proboszczem, drogą telefoniczną w dogodnym terminie.