DZIEŁO BIBLIJNE

images

Spotkania biblijne
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Lubin, ul. B. Prusa 4; rok 2023/2024

28 września 2023 r.
Sprawy organizacyjne
Symbol światła w Łk 11, 33-36

26 października 2023 r.
Kształtowanie dojrzałej osobowości, cz. I
Z dziejów Kościoła starożytnego

23 listopada 2023 r.
Świadkowie i powołani w IV Ewangelii
Znaczenie pierwszych soborów w Kościele

14 grudnia 2023 r.
Spotkanie z Nikodemem J 3,1-21
Z dziejów chrystianizacji Europy

11 stycznia 2024 r.
Kształtowanie dojrzałej osobowości, cz. II
Janowe perykopy o uzdrowieniach

15 lutego 2024 r.
Egzegeza J 6,16-21 (Jezus kroczy po jeziorze), J 6,60-71
(wyznanie Piotra), J 8,12-20 (Jezus-światłość świata)
J 8, 31-47 (wolność w Chrystusie)

14 marca 2024 r.
Kształtowanie dojrzałej osobowości, cz. III
Z dziejów Kościoła – wokół schizmy z 1054 roku

15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
Wykład ks. prof. S. Stasiaka – rektora PWT we Wrocławiu w ramach Tygodnia Biblijnego w Kościele

9 maja 2024 r.
Kształtowanie dojrzałej osobowości, cz. IV
Z dziejów kościoła – wokół schizmy z 1517 roku

13 czerwca 2024 r.
Egzegeza J 12,12-19 (wjazd do Jerozolimy)
Egzegeza J 16,16-33 (zapowiedź powtórnego przyjścia)

Spotkania odbywają się od godziny 17.30 do 19.00
Prowadzenie: wykłady z psychologii – s. dr B. Raszczyk (psycholog, psychoterapeuta); wykłady z Pisma Świętego i historii Kościoła – dr Małgorzata Piotrkowska (teolog, biblista, filolog)

*  *  *  *  *

Zachęcamy również do wysłuchania medytacji eucharystycznych w oparciu o papieskie listy MANE NOBISCUM DOMINE oraz ECCLESIA DE EUCHARISTIA. 

nagranie Mane nobiscum Domine
nagranie Ecclesia de Eucharistia

Inne nagrania

Psalmy, część 1

Psalmy, część 2

Hermeneutyka biblijna, część 1

Hermeneutyka, część 2

Hermeneutyka, część 3

Księga Estery

Księga Rut