DZIEŁO BIBLIJNE

images

Spotkania biblijne
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Lubin, ul. B. Prusa 4; rok 2021/2022

23 września 2021r.
17.30-18.00 Sprawy organizacyjne
18.05-19.00 Wprowadzenie do Ewangelii według św. Łukasza
21 października 2021 r.
17.30-18.00 Tło historyczne czasów Nowego Testamentu
18.10-19.00 Teologia Ewangelii według św. Łukasza (I)
18 listopada 2021 r.
17.30-18.00 Kultura piśmiennicza czasów Nowego Testamentu
18.10-19.00 Teologia Ewangelii według św. Łukasza (II)
16 grudnia 2021 r.
17.30-18.00 Chrześcijaństwo a filozofia starożytna
18.10-19.00 Ewangelia dzieciństwa według św. Łukasza
27 stycznia 2022 r.
17.30-18.00 Życie codzienne pierwszych chrześcijan (I)
18.10-19.00 Wybrane aspekty nauczania Jezusa
24 lutego 2022 r.
17.30-18.00 Życie codzienne pierwszych chrześcijan (II)
18.10-19.00 Droga nawrócenia w Ewangelii według św. Łukasza
24 marca 2022 r.
17.30-18.00 Religie czasów Nowego Testamentu
18.10-19.00 Misterium paschalne według św. Łukasza
28 kwietnia 2022 r.
17.30-18.00 Relacje społeczne i obyczajowe czasów Nowego Testamentu (I)
18.10-19.00 Obraz uczty w Ewangelii według św. Łukasza
19 maja 2022 r.
17.30-18.00 Relacje społeczne i obyczajowe czasów Nowego Testamentu (II)
18.10-19.00 Rozpoznawanie Zmartwychwstałego w Ewangelii według św. Łukasza
9 czerwca 2022 r.
17.30-18.15 Królestwo Boże w Ewangelii według św. Łukasza
18.20-19.00 Misja ucznia w Ewangelii według św. Łukasza

Spotkania prowadzi dr Małgorzata Piotrkowska.

*  *  *  *  *

Zachęcamy również do wysłuchania medytacji eucharystycznych w oparciu o papieskie listy MANE NOBISCUM DOMINE oraz ECCLESIA DE EUCHARISTIA. 

nagranie Mane nobiscum Domine
nagranie Ecclesia de Eucharistia

Inne nagrania

Psalmy, część 1

Psalmy, część 2

Hermeneutyka biblijna, część 1

Hermeneutyka, część 2

Hermeneutyka, część 3

Księga Estery

Księga Rut