ŻYWY RÓŻANIEC

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w „różach” żeńskich i męskich.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca” (Jan Paweł II).

 

+++++

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:
„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

rozaniec

Statut i Ceremoniał Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe czy światowe.
W Polsce do początku XXI wieku obowiązywał Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która w 2012 roku zatwierdziła obowiązujący Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. W 2015 roku opracowano nowy Ceremoniał. Na czele Stowarzyszenia stoi Konferencja Moderatorów Diecezjalnych, która wyłania Zarząd Stowarzyszenia kierowany przez Moderatora Krajowego. W parafii rodziną Żywego Różańca kieruje Moderator Parafialny.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich róż. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych. Imiona nowo przyjętych członków wpisuje się do parafialnej Księgi Żywego Różańca. Wspólnota Żywego Różańca uczestniczy każdorazowo w pogrzebie zmarłego członka oraz w specjalnie zamawianej Mszy św. za spokój jego duszy.

Intencje Papieskie
Są one owocem refleksji nad aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas swoich pasterskich wizyt. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INTENCJE MODLITEWNE
DLA WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W LUBINIE

Luty 2024 rok

Intencja powszechna – papieska:
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Intencja za Ojczyznę:
Módlmy się o poszanowanie w naszej Ojczyźnie
ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Intencja parafialna:
Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Rodzin naszej parafii, a zwłaszcza chorych i cierpiących Parafian.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MSZE ŚWIĘTE
Zamówione przez Róże Żywego Różańca celebrowane będą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie w 2024 roku, w terminach:

Styczeń
4 godz. 12:00 W intencji kapłanów i o powołania
7 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
19 godz. 18:00 W intencji ks. Mariusza Jeżewicza z okazji imienin
25 godz. 12:00 O przemianę serc, nawrócenie i powrót do Kościoła dla tych Parafian, którzy odeszli od Kościoła
31 godz. 18:00 Dziękczynna za posługę Salezjanów w naszej Parafii z prośbą o liczne powołania do Zgromadzenia

Luty
1 godz. 12:00 W intencji kapłanów i o powołania
4 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
7 godz. 6:30 W intencji ks. Ryszarda Sroki z okazji imienin
11 godz. 13:00 W intencji chorych i cierpiących parafian
14 godz. 12:00 O dobre przeżycie Wielkiego Postu przez Parafian

Marzec
3 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
7 godz. 12:00 W intencji kapłanów i o powołania
19 godz. 18:00 W intencji ks. Józefa Cofałki z okazji imienin
25 godz. 18:00 O przemianę serc i powrót do kościoła dla tych Parafian, którzy odeszli od Kościoła

Kwiecień
4 godz. 18:00 W intencji kapłanów i o powołania
7 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
8 godz. 18:00 W intencji matek oczekujących potomstwa
18 godz. 12:00 O ulgę w cierpieniu i łaskę powrotu do zdrowia dla chorych Parafian
25 godz. 12:00 O łaskę wytrwania w wierze dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich Rodzin

Maj
2 godz. 18:00 W intencji kapłanów i o powołania
3 godz. 10:00 W intencji naszej Ojczyzny
5 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
23 godz. 12:00 O wytrwanie w powołaniu dla kapłanów i o nowe powołania
24 godz. 18:00 W intencji kapłanów posługujących w naszej Parafii i o nowe powołania do Zgromadzenia

Czerwiec
2 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
6 godz. 18:00 W intencji kapłanów i o powołania
7 godz. 18:00 O Boże błogosławieństwo dla naszej Parafii
21 godz. 12:00 O zachowanie wiary i dobry wypoczynek dla dzieci i młodzieży
29 godz. 18:00 W intencji ks. Piotra Leśnikowskiego z okazji imienin

Lipiec
1 godz. 18:00 W intencji ks. Mariana Szczykno z okazji imienin
3 godz. 18:00 O wytrwanie w wierze dla dzieci i młodzieży z naszej Parafii
4 godz. 18:00 W intencji kapłanów i o powołania
7 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
26 godz. 18:00 O potrzebne łaski dla Rodziców wychowujących chore dzieci

Sierpień
1 godz. 6:30 W intencji kapłanów i o powołania
4 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
13 godz. 18:00 O ulgę w cierpieniu dla chorych Parafian
15 godz. 13:00 W intencji naszej Ojczyzny
26 godz. 6:30 O przemianę serc i nawrócenie dla Parafian

Wrzesień
1 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
2 godz. 18:00 W intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających Rok Szkolny
5 godz. 12:00 W intencji kapłanów i o powołania
8 godz. 8:30 Dziękczynna za posługę Salezjanów w naszej parafii
22 godz. 13:00 W intencji ks. Tomasza Rutkowskiego z okazji imienin

Październik
3 godz. 18:00 W intencji kapłanów i o powołania
6 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
7 godz. 18:00 O Boże błogosławieństwo dla modlących się w Różach
18 godz. 12:00 W intencji pracowników służby zdrowia
31 godz. 18:00 O dar nieba dla zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii

Listopad
3 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
4 godz. 18:00 W intencji brata Karola Kliszcza z okazji imienin
7 godz. 18:00 W intencji kapłanów i o powołania
11 godz. 18:00 W intencji naszej Ojczyzny
21 godz. 18:00 W intencji ks. Proboszcza Janusza Kamińskiego z okazji imienin

Grudzień
1 godz. 13:00 W intencji modlących się w Różach Żywego Różańca i za zmarłych z Róż
5 godz. 12:00 W intencji kapłanów i o powołania
9 godz. 12:00 O przemianę serc i powrót do kościoła dla tych Parafian, którzy odeszli od Kościoła
28 godz. 6:30 O zachowanie wiary dla dzieci i młodzieży
29 godz. 13:00 W intencji Rodzin z naszej Parafii