Duszpasterze

Posługę duszpasterską w naszej parafii pełnią Salezjanie Księdza Bosko (SDB). Należą oni do Towarzystwa św. Franciszka Salezego, które w XIX w. założył św. Jan Bosko (1815-1888).

W sposób szczególny do pracy parafialnej skierowani są:

ks. Janusz Kamiński – Proboszcz
ks. Piotr Leśnikowski 
– Wikariusz

W życie i posługę parafii zaangażowani są także:

ks. Tomasz Rutkowski – przełożony wspólnoty zakonnej
ks. Mariusz Jeżewicz – dyrektor Liceum Salezjańskiego
ks. Józef Cofałka – spowiednik
ks. Marian Szczykno – spowiednik
br. Karol Kliszcz – katecheta
ks. Ryszard Sroka – kapelan szpitali

Współbracia z okolicznych parafii przynależący do Wspólnoty Najświętszego Serca Pana Jezusa:

ks. Jerzy Bachor, proboszcz w Osieku
ks. Władysław Biczysko, Osiek
ks. Jan Niczypor, proboszcz w Miłoradzicach
ks. Stanisław Buchta, proboszcz w Raszówce

myśl nspj 03