ROZWESELĘ ICH W DOMU MODLITWY

20 niedziela zwykła: Iz 56, 1. 6-7; Ps 67; Rz 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28

…rozweselę ich w moim domu modlitwy
dla wszystkich narodów (Iz 56)

Życie przynosi nam różne momenty, czasami trudne i smutne, naznaczone lękiem (por. sytuacja kobiety kananejskiej w dzisiejszej Ewangelii). Niekiedy dostrzegamy, że Bóg milczy i odnosimy wrażenie, że nie reaguje na nasze prośby. Czy Bóg chce, abyśmy w chwilach trudnych byli smutni i zniechęceni?

Podstawowym celem Bożego działania jest… napełnianie nas radością. Trwałą i głęboką, której nie niszczy chwilowe, choćby ogromne cierpienie. Taka radość zakorzeniona jest w doświadczeniu Bożej Obecności – nie tylko w „słyszanych” słowach, ale również w Bożym milczeniu.

Jeśli modlitwa w Bożym Domu (którym jest i kościół i rodzinne mieszkanie) nie przynosi Ci radości, to zastanów się czy dbasz o trwanie w Bożej Obecności. Czy radość wypełnia Cię podczas niedzielnej Mszy św.?

Radość jest podstawowym sprawdzianem, czy właściwie przeżywasz swoją religijność. Radość jest darem Ducha Świętego. Wiara chrześcijańska to duchowość radości, która nie znika wraz z trudnymi momentami w życiu.

Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!

20ndz