Małżeństwo

NSPJ NAUKI MALZENSKIEKontakt: nauki.nspj.lubin@gmail.com

Wznawiamy nasze NAUKI DLA NARZECZONYCH. Również pary, które chciały uzupełnić tematy  prowadzone przez naszych duszpasterzy z wcześniejszych cykli prosimy o wiadomość na wyżej podany adres.

Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem: w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości.

Sakrament zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte przez Boga, potwierdzone i pobłogosławione przez szafarza (proboszcza lub kapłana/diakona delegowanego) dopełni się przez cielesne zjednoczenie nowych małżonków. Sakramentalny węzeł łączy małżonków aż do śmierci jednego z nich.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:
–  dobrowolna zgoda na jego zawarcie (jedność)
– zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie (nierozerwalność)
otwartość na dzieci

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu. Datę i godzinę ślubu warto zarezerwować ponad rok wcześniej zaraz po rezerwacji sali weselnej.

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI I JAKIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

 • Świadectwo Chrztu Świętego świeżej daty (najstarsze: 3 miesiące od daty wystawienia).

 • Świadectwo z katechezy z zakresu ukończenia szkoły średniej.

 • Należy wysłuchać nauk przedślubnych, które w naszej parafii odbywają się cyklicznie – informację o terminach można znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.

  Nauki przedmałżeńskie odbywają się w sali nr 6 na Plebanii i trwają 6 tygodni (piątków) o godz. 19.00.

 • Terminy spotkań

  W sezonie 2020/2021 planujemy trzy cykle Nauk Przedślubnych w następujących terminach:
  1) 18 września – 23 października 2020 r.
  2) 5 lutego – 12 marca 2021 r.
  3) 7 – 28 maja oraz 11 – 18 czerwca 2021 r. (4 czerwca nie będzie spotkania ze względu na Uroczystość Bożego Ciała i długi weekend)

 • Formularz zapisów: FORMULARZ ZAPISU PAR NARZECZONYCH

 • Wziąć udział w spotkaniach w poradni życia małżeńskiego. Każda para umawia się na nie indywidualnie. Można to uczynić kontaktując się z p. Edytą Kras-Krześniak (tel. 692 459 918), p. Katarzyną Ożarowską (tel. 793 961 070). Poradnia działa w pomieszczeniu obok kancelarii parafialnej.

 • Dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.

 • Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.

 • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.

Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.