Bierzmowanie

bierzmowanie       SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

(nazwa od „bierzma”, czyli belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego) Duch Święty zstąpił na uczniów, tak samo zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie. W duszy chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię i dana moc z góry, dzięki której człowiek bierzmowany uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i stara się żyć autentycznie wiarą, pogłębiając ją przez żywą relację z Bogiem – modlitwę oraz sakramenty.

W diecezji legnickiej przygotowanie do sakramentu trwa 2 lata

     Uczniowie klas starszych, którzy nie uczestniczyli w formacji lub ją przerwali oraz dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą włączyć się do utworzonej grupy. Przygotowanie dorosłych, starszej młodzieży szkolnej i pracującej która z różnych przyczyn nie przyjęła sakramentu Bierzmowania będzie na trzech spotkaniach po wcześniejszym wypełnieniu formularza elektronicznego poniżej.
Daty spotkań obowiązkowych: 5 lutego, 5 marca o 19h00 w sali 6 na plebanii.

formularz zgłoszenia dla dorosłychRejestracja Dorośli

Przygotowanie klasy III Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018:

Ks. Bartłomiej Janke i s. Danuta Kowal
+ Ewa Stanisławów, Agnieszka Gołos, Iga Mastalska, Piotr Kwaśnicki…

 Dla tej grupy zapisy zakończone na ten rok szkolny!!!

Harmonogram obowiązkowych spotkań:

Uwaga! Kandydaci są zobowiązani do uczęszczania na niedzielną Eucharystię, najlepiej na 16h30 lub inną wybraną godzinę.

V spotkanie – 9 lutego – SLO o 18h00-19h30
10 lutego 2017 – półmetek – zabawa- SLO o 18h00 – 23h00
17 lutego – NSPJ o 18h00- 20h00 – Spotkanie Ewangelizacyjne Młodych
Msza niedzielna – 18 lutego o 18h00 w kaplicy domowej Salezjanów
9-11 marca – 3 dniowe wyjazdowe Rekolekcje Ewangelizacyjne przed Bierzmowaniem w Janicach
VI spotkanie – 23 marca – SLO o 18h00-19h30
Msza niedzielna – 25 marca o 18h00 w kaplicy domowej Salezjanów
4,5 kwietnia – 19h00 próby i nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi
9 kwietnia o 17h00 – Sakrament Bierzmowania – bp. Marek Mendyk

Przygotowanie klasy II Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018:

Ks. Krzysztof Rzepecki

17h30 sala 6 na plebanii

Przygotowanie klasy 7 Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018:

Ks. Krzysztof Rzepecki

Szkoła podstawowa nr 5:    –   sala 6 na plebanii
Szkoła podstawowa nr 7:     –   sala 6 na plebanii

Daty spotkań są podawane na bieżąco podczas ogłoszeń parafialnych (umieszczanych także na stronie parafii)

Zespół MŁODZIEŻOWY

Młodzież grająca na instrumentach i śpiewająca jest zaproszona do Nowego Zespołu Młodzieżowego, który animuje Mszę na 16h30. Chcemy uwielbiać Boga i modlić się śpiewem pomagając młodym powrócić do żywej i dynamicznej Eucharystii. Zapraszamy w soboty na 9h30 na próby do sali nr 6 na plebanii NSPJ.

ZAPRASZAMY

 

Rozkład Mszy Świętych

Niedziela: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.30,(młodzieżowa) 19.00
poniedziałek, wtorek, środa:
6.30 i 18.00
czwartek, piątek:
6.30, 12.00 i 18.00
sobota:
6.30 i 18.00
W czasie wakacji (lipiec - sierpień) nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30 oraz w czwartek i piątek o godz. 12.00

Msze "Z życiem bez prądu" w intencji dzieci nienarodzonych:
godz. 18h45 adoracja animowana przez wspólnotę Domowego Kościoła, następnie o 19.30 Msza - 12 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca

Msze "Apostolstwa Dusz Czyśćcowych" w intencji zmarłych w czyśćcu, po Mszy spotkanie w sali 6 na plebanii:
godz. 18.00: 5 lutego, 5 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca i 6 sierpnia (bez spotkania), 10 września, 1 października, 2 listopada (bez spotkania), 5 listopada, 3 grudnia, 24 grudnia o 22h00 (bez spotkania).-

Adoracja

Od wtorku do piątku,
(oraz w czwartek 19h30-21h00)
trwa przez cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu. W ciszy i półmroku możesz spokojnie przebywać z Panem Jezusem.

Wielu mieszkańców Lubina przychodzi tu, aby uspokoić swe często zmęczone serce i umysł, poprosić Boga o błogosławieństwo, poszukać razem z Bogiem rozwiązań problemów pojawiających się w codziennym życiu. Spróbuj i Ty!

Salezjańskie Liceum