Bierzmowanie

bierzmowanie       SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

(nazwa od „bierzma”, czyli belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego) Duch Święty zstąpił na uczniów, tak samo zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie. W duszy chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię i dana moc z góry, dzięki której człowiek bierzmowany uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i stara się żyć autentycznie wiarą, pogłębiając ją przez żywą relację z Bogiem – modlitwę oraz sakramenty.

W diecezji legnickiej przygotowanie do sakramentu trwa 2 lata

 Przygotowanie klasy 7 Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019:

opiekun: Ks. Andrzej Król

uwaga dodatkowe spotkanie dla osób, które jeszcze nie były na spotkaniu a chcą się zapisać na bierzmowanie odbędzie się 16.X. o 16h00 na plebanii. 

Spotkania odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca. Rozpoczynają w październiku 2018. Spotkania odbywają się na plebanii obok kancelarii, schodami do góry w sali nr 6 na wprost. Szkoła podstawowa nr 5 o godz. 16h00 a Szkoła podstawowa nr 7 o 17h00. Osoby z innych szkół należące do naszej parafii wybierają sobie jedną z tych godzin. 

Przygotowanie klasy III Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019:
Przygotowanie klasy 8 Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019:

opiekun: Ks. Krzysztof Rzepecki

SPOTKANIA DO BIERZMOWANIAVIII SP 5  DATA GODZINA 
PONIEDZIAŁEK 24. IX  godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 8. X godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 22. X godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 5. XI godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 19. XI godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 3. XII godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 17. XII godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 11. II godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 25. II godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 4. III godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 18. III godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 1. IV godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 15. IV godz.16:00
PONIEDZIAŁEK 6. V godz.16:00
SPOTKANIA DO BIERZMOWANIAVIII SP 7  DATA GODZINA
PONIEDZIAŁEK 24 IX  godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 8. X godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 22. X godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 5. XI godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 19. XI godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 3. XII godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 17. XII godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 11. II godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 25. II godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 4. III godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 18. III godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 1.IV godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 15.IV godz.17:00
PONIEDZIAŁEK 6. V godz.17:00
SPOTKANIA DO BIERZMOWANIAIII GIM  DATA GODZINA
ŚRODA 26. IX godz. 17:00
ŚRODA 10. X godz.17:00
ŚRODA 24. X godz.17:00
ŚRODA 7. XI godz.17:00
ŚRODA 21. XI godz.17:00
ŚRODA 5. XII godz.17:00
ŚRODA 19. XII godz.17:00
ŚRODA 13. II godz.17:00
ŚRODA 27. II godz.17:00
ŚRODA 6. III godz.17:00
ŚRODA 20. III godz.17:00
ŚRODA 3. IV godz.17:00
ŚRODA 17. IV godz.17:00
ŚRODA 8. V godz.17:00

REMONT KOŚCIOŁA i konto na darowizny

Informujemy, że od 4 września kościół będzie zamknięty z powodu remontu prawdopodobnie do Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie Msze i nabożeństwa będą się odbywać w auli Liceum Salezjańskiego (wejście przez główne drzwi od przystanku i ulicy). Nie będzie Mszy w czwartek i piątek o 12h00. nr konta na wpłaty na REMONT: 35 1020 3017 0000 2402 0263 4756 Bank PKO BP Parafia Rzymsko-katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. B. Prusa 4 59-300 Lubin

ZAPRASZAMY

   

Rozkład Mszy Świętych

Niedziela: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.30,(młodzieżowa) 19.00
poniedziałek, wtorek, środa:
6.30 i 18.00
czwartek, piątek:
6.30, 12.00 i 18.00
sobota:
6.30 i 18.00
W czasie wakacji (lipiec - sierpień) nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30 oraz w czwartek i piątek o godz. 12.00

Msze "Z życiem bez prądu" w intencji dzieci nienarodzonych:
godz. 18h45 adoracja animowana przez wspólnotę Domowego Kościoła, następnie o 19.30 Msza - 22 II, 29 III, 26 IV, 31 V, 21 VI

Msze "Apostolstwa Dusz Czyśćcowych" w intencji zmarłych w czyśćcu, po Mszy spotkanie w sali 6 na plebanii:
godz. 18h00: 7 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 1 kwietnia i 20 kwietnia (Msza o 20h00 bez spotkania), 6 maja, 2 czerwca (Msza o 13h00 bez spotkania), 3 czerwca, 1 lipca (Msza o18h00 bez spotkania), 5 sierpnia (Msza o 18h00 bez spotkania), 9 września, 7 października, 2 listopada (Msza o 18h00 bez spotkania), 4 listopada, 2 grudnia, 24 grudnia (Msza o 22h00 bez spotkania).-

Zamawianie Intencji Mszalnych

Jest możliwość zamówienia intencji mszalnych bez podania daty, które będą odprawiane w naszym kościele ks. Wikariusz po otrzymaniu wypełnionego poniżej formularza poinformuje kiedy jest wolny termin i że w tym dniu będzie sprawowana dana zamówiona intencja.

FORMULARZ PRZYJMOWANIA INTENCJI

Salezjańskie Liceum