Bierzmowanie

bierzmowanie       SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

(nazwa od „bierzma”, czyli belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego) Duch Święty zstąpił na uczniów, tak samo zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie. W duszy chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię i dana moc z góry, dzięki której człowiek bierzmowany uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i stara się żyć autentycznie wiarą, pogłębiając ją przez żywą relację z Bogiem – modlitwę oraz sakramenty.

    W diecezji legnickiej przygotowanie do sakramentu trwa 3 lata i rozpoczyna się w I klasie Gimnazjum i sakrament otrzymuje się w naszej parafii w III klasie Gimnazjum lub I liceum (przed lub po wakacjach).

W tym roku Sakramentu udzieli ks.bp Marek Mendyk 27 maja 2017 w sobotę o 16h00 podczas Spotkania Ewangelizacyjnego Młodych.

     Uczniowie klas starszych, którzy nie uczestniczyli w formacji lub ją przerwali oraz dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą włączyć się do utworzonej grupy po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej lub u kapłanów poniżej wymienionych, którzy prowadzą kandydatów do bierzmowania.

rejestracja starszych na stronie:
https://goo.gl/forms/U9HRqwf17rMXpacL2

daty spotkań:

5 maja (piątek) – Spotkanie III – 19h30 sala nr o6 w SLO
23,24 maja (wtorek, środa) – próby o 19h00 NSPJ
25 maja (czwartek) – nabożeństwo pokutne i spowiedź o 19h00 NSPJ

27 maja (sobota) – Bierzmowanie podczas Spotkania Ewangelizacyjnego Młodych– 16h00 

Przygotowanie klasy III Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017:

Ks. Bartłomiej Janke i s. Danuta Kowal
+ Magdalena Kubicka, Aleksandra Olszewska, Wojciech Bieleń, Marek Kowalik:

III rok formacji – Spotkania II semestr: III klasy Gimnazjum (uaktualnione 29.04.2017)

5 maja (piątek) – termin dostarczenia dokumentów i ofiary 16h00-17h00 sala 6 na plebanii podyżuruje Ks Bartłomiej Janke Sdb
7 maja (niedziela) – Msza młodzieżowa – 16h30 NSPJ
19 maja (piątek) – Spotkanie IX – 18h00 SLO
23,24 maja (wtorek, środa) – próby o 19h00 NSPJ
25 maja (czwartek) – nabożeństwo pokutne i spowiedź o 19h00 NSPJ

27 maja (sobota) – Bierzmowanie podczas Spotkania Ewangelizacyjnego Młodych– 16h00 – 22h00

Dla chętnych po bierzmowaniu propozycje:
3 czerwca (sobota) – Wielkie Spotkanie Młodych na hali w Legnicy z o. Baschoborą
17 czerwca (sobota) – Cristoteka (Spotkanie Ewangelizacyjne, zabawa nocna i filmoteka (bierzmowani dla młodych – organizacja chętni)

Daty spotkań są podawane na bieżąco podczas ogłoszeń parafialnych (umieszczanych także na stronie parafii)

Zespół MŁODZIEŻOWY

Młodzież grająca na instrumentach i śpiewająca jest zaproszona do Nowego Zespołu Młodzieżowego, który animuje Mszę na 16h30. Chcemy uwielbiać Boga i modlić się śpiewem pomagając młodym powrócić do żywej i dynamicznej Eucharystii. Zapraszamy w soboty na 8h30 na próby do sali nr 6 na plebanii NSPJ.

ZAPRASZAMY

       

Rozkład Mszy Świętych

Niedziela: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.30,(młodzieżowa) 19.00
poniedziałek, wtorek, środa:
6.30 i 18.00
czwartek, piątek:
6.30, 12.00 i 18.00
sobota:
6.30 i 18.00
W czasie wakacji (lipiec - sierpień) nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30 oraz w czwartek i piątek o godz. 12.00

Msze "Z życiem bez prądu" w intencji dzieci nienarodzonych:
godz. 18h45 adoracja animowana przez wspólnotę Domowego Kościoła, następnie o 19.30 Msza - 28 kwietnia, 26 maja, 30 czerwca

Msze "Apostolstwa Dusz Czyśćcowych" w intencji zmarłych w czyśćcu:
godz. 18.00 - 3.10; 7.11; 27.11 (wyjątkowo o 16h30)

Adoracja

Od wtorku do piątku trwa przez cały dzień adoracja Najświętszego Sakramentu. W ciszy i półmroku możesz spokojnie przebywać z Panem Jezusem.

Wielu mieszkańców Lubina przychodzi tu, aby uspokoić swe często zmęczone serce i umysł, poprosić Boga o błogosławieństwo, poszukać razem z Bogiem rozwiązań problemów pojawiających się w codziennym życiu. Spróbuj i Ty!

Salezjańskie Liceum