Bierzmowanie

bierzmowanie       SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

(nazwa od „bierzma”, czyli belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego) Duch Święty zstąpił na uczniów, tak samo zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie. W duszy chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię i dana moc z góry, dzięki której człowiek bierzmowany uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i stara się żyć autentycznie wiarą, pogłębiając ją przez żywą relację z Bogiem – modlitwę oraz sakramenty.

W diecezji legnickiej przygotowanie do sakramentu trwa 2 lata

 Kontynuacja przygotowań klas 8 Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

Spotkanie w                                                                                                sala nr 6 na plebanii.

materiały na zaliczenie: VII spotkanie VIII spotkanie IX spotkanie V spotkanie I spotkanie III spotkanie II spotkanie IV spotkanie krótkie VI spotkanie Zaliczenie materiału z pierwszego roku przygotowania najnowsza

opiekun: Ks. Andrzej Król

Przygotowanie klas 7 Szkół Podstawowych : 

Młodzież klas VII Szkół Podstawowych, która jest chętna i dobrowolnie pragnie rozpocząć formację i przygotować się do sakramentu Bierzmowania ma swoje spotkania przy oratorium.

Daty kolejnych spotkań (aktualizacja 01.01.2020):
24 stycznia godz. 19h00 – spotkanie
1 lutego godz. 17h00 – wieczór filmowy i pizza
28 lutego godz. 19h00 – spotkanie/Droga Krzyżowa
20 marca godz. 19h00 – spotkanie/ Droga Krzyżowa/ Celebracja
24 kwietnia godz. 19h00 – spotkanie
26 kwietnia godz. 19h00 – celebracja
9 maja godz. 19h00 – celebracja
30-31 maja wyjazdowy dzień skupienia
5 czerwca godz. 19h00 – spotkanie
14 czerwca godz. 19h00 – celebracja

opiekunowie: Ks. Bartłomiej Janke sdb (603271086), Koad. Karol Kliszcz sdb, kl. Norbert Rosiński sdb
animatorzy młodzieżowi: Martyna i Magdalena Demianiuk, Natalia Sznajdrowicz, Agata Słota, Jakub Wiśniewski

Przygotowanie uczniów szkół średnich: kontakt bezpośrednio z br. Karolem Kliszczem sdb . (k.kliszczsdb@gmail.com). Data kolejnego spotkania 18 listopada o 19h00 sala 6 (konferencyjna) na plebanii. Materiały na następne spotkanie znajdziesz tutaj (kliknij)

Przygotowanie osób dorosłych: kontakt z ks. Andrzejem Królem.

 

REMONT KOŚCIOŁA

Nadal można kierować wpłaty i darowizny na opłacenie prac remontowych, które były wykonywane; nr konta na wpłaty 35 1020 3017 0000 2402 0263 4756 Bank PKO BP Parafia Rzymsko-katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. B. Prusa 4 59-300 Lubin

Rozkład Mszy Świętych

Niedziela: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.30,(młodzieżowa) 19.00
poniedziałek, wtorek, środa:
6.30 i 18.00
czwartek, piątek:
6.30, 12.00 i 18.00
sobota:
6.30 i 18.00
W czasie wakacji (lipiec - sierpień) nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30 oraz w czwartek i piątek o godz. 12.00

Msze "Z życiem bez prądu" w intencji dzieci nienarodzonych:
godz. 18h45 adoracja animowana przez wspólnotę Domowego Kościoła, następnie o 19.30 Msza - 24 I, 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V, 26 VI, 24 VII, 28 VIII

Msze "Apostolstwa Dusz Czyśćcowych" w intencji zmarłych w czyśćcu, po Mszy spotkanie w sali 6 na plebanii:
godz. 18h00: 13 stycznia, 3 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 8 czerwca, 6 lipca (Msza o18h00 bez spotkania), 3 sierpnia (Msza o 18h00 bez spotkania), 7 września, 5 października, 2 listopada (Msza o 18h00 bez spotkania), 24 grudnia (Msza o 22h00 bez spotkania).-

Zamawianie Intencji Mszalnych

Jest możliwość zamówienia intencji mszalnych w kancelarii parafialnej w godzinach przyjmowania lub po każdej Mszy św. w zakrystii kościoła

ZAPRASZAMY

Salezjańskie Liceum