DZIEŁO BIBLIJNE

images

Spotkania biblijne
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Lubin, ul. B. Prusa 4; rok 2020/2021

 

17 września 2020 r., 17.30-18.00 – spotkanie organizacyjne;
18.00-19.00 – Księga Psalmów; dr M. Piotrkowska

29 października 2020 r., 17.30-21.00 – Wieczór biblijny;
ks. prof. S. Stasiak

26 listopada 2020r., 17.30-19.00 – Księga Psalmów;
dr M. Piotrkowska

17 grudnia 2020 r., 17.30-19.00 – Księga Jozuego;
dr M. Piotrkowska

14 stycznia 2021 r., 17.30-18.30 – Biblia w sztuce;
ks. dr S. Szupieńko

18.30-19.00 – Księga Psalmów; dr M. Piotrkowska

18 lutego 2021 r., 17.30-19.00 – Księga Sędziów;
dr M. Piotrkowska

18 marca 2021 r., 17.30-18.30 – Biblia w sztuce;
ks. dr S. Szupieńko

18.30-19.00 – Księga Psalmów; dr M. Piotrkowska

15 kwietnia 2021 r., 17.30-19.00 – 1-2 Księga Samuela;
dr M. Piotrkowska

27 maja 2021 r., 17.30-19.00 – 1-2 Księga Królewska;
dr M. Piotrkowska

17 czerwca 2021 r., 17.30-18.30 – Biblia w sztuce;
ks. dr S. Szupieńko

18.30-19.30 – Księga Rut; dr M. Piotrkowska

*  *  *  *  *

Zachęcamy również do wysłuchania medytacji eucharystycznych w oparciu o papieskie listy MANE NOBISCUM DOMINE oraz ECCLESIA DE EUCHARISTIA. 

nagranie Mane nobiscum Domine
nagranie Ecclesia de Eucharistia