KANCELARIA

Do Kancelarii Parafialnej zapraszamy we wtorki i czwartki:

od 1000 do 1200 oraz od 1600 do 1800

z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych.

 Wejście do kancelarii od strony kościoła:

kancelaria