Zaproszenie dla dobrych i złych ludzi

Krótki komentarz do niedzielnej Ewangelii

Kościół jest wspólnotą dla dobrych i złych ludzi. Zaproszony jest każdy. Każdy, choć czasami my pobożni chętnie byśmy niektórych nie wpuścili. W zaproszeniu jest adnotacja: „Nie przychodź z utartymi schematami myślenia, zamknięty na niezwykłość Boga. Patrz życzliwie na to, że Bóg jest dobry dla każdego człowieka – zarówno dobrego, jak i złego. Bierz przykład z Boga i „nie przyklejaj łatek” innym ludziom. Weź odpowiedzialność za swoją relację z Bogiem, nie zrzucaj winy za bylejakość tej relacji na Boga.”

Żaden człowiek nie może zbawić się sam – potrzebuje zaproszenia.
Każdy człowiek musi zaangażować się w uświęcenie siebie – zadbać o odświętny strój.
Bóg traktuje nas poważnie. Tego samego oczekuje od nas.

słowo na niedziele