ŚLUBY WIECZYSTE KLERYKA PIOTRA

„… ślubuję na całe życie żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach Salezjańskich”

Nasza wspólnota parafialna uczestniczyła w niedzielę (6.09) w niecodziennym wydarzeniu – ślubach wieczystych kl. Piotra Leśnikowskiego, salezjanina. Piotr odbywał swoją praktykę duszpasterską w naszej parafii kilka lat temu.

Uroczystości przewodniczył ks. Inspektor Jarosław Pizoń, który przyjął śluby Piotra w zastępstwie przełożonego generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego.

Oto filmowe małe co nieco z tej uroczystości oraz kilka zdjęć.