NOWY PROBOSZCZ WE WSPÓLNOCIE NSPJ

Niedzielna Liturgia Słowa rozpocznie się od wezwania: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie!” Przyjdźcie, nakłońcie ucho, posłuchajcie, a wasza dusza będzie żyć!” (I czytanie)
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym SŁOWEM, które pochodzi z Bożych ust. (wezwanie przed Ewangelią)
Niedzielna Eucharystia jest niezbędnym pokarmem, na który składają się SŁOWO i CIAŁO. Przyjdźcie zatem! Chwalmy Boga!
Podczas Mszy św. o godz. 10 – rozpocznie posługę nowy proboszcz – ks. Janusz Kamiński.

blank_nspj