DOMY JAK STUDNIE | NIEDZIELNA LITURGIA SŁOWA

Niedzielna Liturgia Słowa przynosi nam takie teksty.

Pierwsze czytanie
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?” Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!” Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: „Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?”

Pomyśl:
– Tekst opisuje sytuację zagrożenia życia ludu hebrajskiego. Boją się. Rodzi się żal wobec Boga, kierowany wprost do Mojżesza – przewodnika. On zaś jest tylko człowiekiem. Nie ma mocy tworzenia wody.
Bóg w trudnych sytuacjach umie zaradzić potrzebom ludzi. Nie robi jednak nic w magiczny sposób. Raczej współpracuje z ludźmi, korzysta z tego, co oni mogą zrobić. Nie wyręcza ich w tym, co sami mogą zrobić, choćby to było jedynie „uderzenie kijem o skałę”.
Oni wówczas najbardziej potrzebowali wody. My dziś potrzebujemy najbardziej solidarności w przestrzeganiu warunków sanitarnych. I pokornej modlitwy… w rodzinach, które są „Kościołem domowym” – fundamentem wspólnoty Kościoła Chrystusowego! Może to czas, w którym Bóg przypomina nam o tym, co zapomniane przez większość chrześcijan?
– Tekst opowiada również o tym, że człowiek może „kusić Boga”. Można się zastanowić, czy dziś formą kuszenia Boga może stać się np. bezkrytyczne przystępowanie do komunii świętej wbrew zaleceniom sanitarnym?
Bóg jest mądry i nie musi popisywać się umiejętnością przekraczania praw przyrody. Respektuje te prawa, choć nie jest nimi ograniczony. Liczy na naszą mądrość. Krytyczne momenty pokazują m.in. czy i ile nauczyliśmy się od Boga.
Paweł Apostoł skomentował to wydarzenie w Liście do Koryntian (1Kor 10) mówiąc, że oni wszyscy „pili z duchowej skały, jaką jest Chrystus”. Już wówczas, przed wcieleniem Bożego Syna, uczestniczyli w darze łaski.

Drugie czytanie
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Pomyśl:
– Łaska Boża umie przemierzać najbardziej utrudnione sytuacje i uwarunkowania. Dociera do nas poprzez przyjmowanie Ciała Chrystusa. I dociera do nas również na inne sposoby. Sakramenty są darami, a nie ramą ograniczającą Boże działanie. Są zrozumiałymi i namacalnymi dla nas sposobami kontaktu z Bogiem. Jesteśmy cieleśni i potrzebujemy ciała do kontaktu. Jednak prawdziwy kontakt to nie tylko płaszczyzna cielesna, lecz więź duchowa. Niekiedy trzeba przeżyć kontakt tylko duchowo – z tęsknotą za ponownym kontaktem cielesnym.
– Miłość rozlana jest w naszych sercach dzięki działaniu Ducha Świętego. Miłość widać w czynach podejmowanych ze względu na dobro innego człowieka. Chrystus Pan poświęcił się za nas, gdy byliśmy w stanie duchowej choroby. Jego zaangażowanie przyniosło nam uzdrowienie. Pamiętajmy zatem o wszystkich, którzy w tych dniach trudzą się i narażają życie dla naszego dobra.

Czytanie z Ewangelii
Zanim przeczytasz dość długi fragment Ewangelii, przeznaczony na dziś, pomyśl:

– Ewangelia opowiada o rozmowie pewnej kobiety z Jezusem przy studni. Nie spodziewała się tego. Przyszła do studni o takiej porze dnia, gdy normalnie ludzie nie przychodzą po wodę (południe). Czyżby liczyła na to, że nikogo tam nie spotka? Czyżby ukrywała się przed wzrokiem ludzi? Dlaczego unika ludzi?
– Z kontekstu dowiadujemy się, że… kobieta nie miała dobrych relacji w rodzinie. Od pięciu mężów usłyszała, że „jest w niej coś odrażającego” (por. Pwt 24,1). Zostawili ją. O tym, który jest z nią obecnie, sama mówi: „To nie jest mój mąż”. Najwyraźniej, wspólne zamieszkanie to za mało, aby czuć się szczęśliwym. Być może doświadczała też przykrych uwag o sobie od sąsiadów i rodziny?
– Jezus prowadzi w rozmowie kobietę do odkrycia prawdy o sobie, swoich relacjach z innymi ludźmi oraz z Bogiem. Ewangelista zapisał krótkie zdanie, iż po rozmowie z Jezusem „zostawiła swój dzban” przy studni i pobiegła do miasta. Ta, która unikała ludzi, teraz biegnie do nich, aby podzielić się radosną wiadomością.
Przed nami czas odosobnienia, unikania kontaktu z ludźmi. Może właśnie nadszedł czas osobistego „spotkania i rozmowy z Jezusem”. Może naszymi „studniami” są teraz własne mieszkania? Jacy wyjdziemy z nich, gdy minie czas zagrożenia wirusem? Czy będziemy mieli się czym podzielić w radości z innymi ludźmi? Czy życie wspólnot kościelnych nabierze nowego blasku? I bardzo ważne: czy więzi rodzinne będą mocniejsze? Bo w tym pozornie nieznaczącym zdaniu o pozostawieniu dzbana przy studni kryje się informacja, że ona wróciła do tego szóstego męża-niemęża, aby na nowo ustalić właściwe relacje w nim. Już nie pozwoli traktować się źle, i nie pozwoli sobie na udawane relacje.
– Miejsca poświęcone Bogu są ważne, ale można zapomnieć o tym, że Bóg nie jest uwiązany do żadnego miejsca. Najważniejsza jest relacja z Nim, a ta musi mieć charakter duchowy. Teraz, gdy mniej wypełniania przepisów religijnych i rytualnych, mamy nową szansę na wzmocnienie tego, co duchowe. Czytanie Pisma Świętego może stać się rozmową z Bogiem. Tylko nie uciekaj ze „studni” swego domu! Również przez okno Internetu. Usiądźcie całą rodziną, by pogadać o ważnych sprawach.

Błogosławionej niedzieli! Zostańcie z Bogiem… najlepiej we własnych domach-studniach :-)

Słowa Ewangelii według św. Jana.

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!” A kobieta odrzekła Mu na to: „Nie mam męża”. Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie„. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: „Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie między sobą: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

wnetrze