PRZYWRÓCIĆ PORZĄDEK | 1 NDZ WP

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy w Kościele opis stworzenia człowieka oraz jego kuszenia i upadku. Można odnieść wrażenie, że to bajkowa (mityczna) opowiastka, która ma niewiele wspólnego z naszym codziennym życiem. Gdy jednak uda się słuchaczowi (czytelnikowi) przedrzeć przez tę „zasłonę opowiastki”, ukazują się sprawy, w których lepiej widzimy samych siebie.

Zastanów się np. nad takimi sprawami:

– W ogrodzie, który był darem od Boga, znajdowało się wiele różnych drzew. Dwa z nich zostały dokładniej opisane: w środku ogrodu drzewo życia (z którego należało wręcz jeść owoce!) oraz drzewo poznania dobra i zła (bez określenia dokładnej lokalizacji w ogrodzie), którego owoce były zakazane.
Czy zwróciłeś (-aś) kiedykolwiek uwagę, że po rozmowie z kusicielem kobieta pomyliła drzewa?!
„Z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam z niego jeść, ani dotykać…”
Co chce nam Bóg, poprzez autora natchnionego, przekazać w tym pomyleniu drzew?
Kusiciel wprowadził zamieszanie w postrzeganie rzeczywistości. W przebiegły sposób zadał pytanie z gruntu oparte o kłamstwo:
„Czy to prawda, że Bóg powiedział wam: nie jedzcie z wszystkich drzew?”
Gdyby zapytał się tylko o drzewo zakazane, zapewne kobieta umiałaby rozpoznać zagrożenie. Ale on zrobił coś, co znamy z naszego życia: skrajności łatwo się rozpoznaje (czarne-białe), słabiej nam idzie z subtelnymi różnicami (wielość odcieni szarości między bielą a czernią). Dla przykładu: przykazanie „Nie morduj (zabijaj)!” jest w sumie dla nas czymś oczywistym – zabicie człowieka jest czymś złym. Ale jeśli… jest to chore dziecko w okresie płodowym, lub morderca lub pedofil? Gdy wprowadzimy wiele odcieni w rzeczywistość „Nie morduj”, to wybór przestaje być taki oczywisty dla wielu ludzi. Podobnie można rozważyć inne przykazania.
Ponadto, u kobiety wskazującej drzewo życia jako zakazane, rodzi się coś takiego w myślach: Bóg jest przeciwny mojemu życiu, mojemu szczęściu, zakazuje wszystkiego, co życiodajne, ożywiające, przynoszące radość. Czy nie tak odbieramy często Boże nakazy i zakazy?
A gdy niewłaściwie rozpoznajemy dobra tego świata (bo cały ogród określony był jako dobry!), to zaczynamy wmawiać Bogu coś, czego On nie powiedział: „Nie wolno nam nawet dotykać owoców…”. Przecież Bóg nie mówił nic o dotykaniu zakazanych owoców, jedynie o jedzeniu ich. Zaczynamy wymyślać przepisy religijne, porady rzekomo duchowe, które nas nie rozwijają, bo… nie są Boże.

– Jakie jest działanie owoców owego zakazanego drzewa? Trucizna w nich zawarta zmienia myślenie człowieka i postrzeganie całego stworzenia. Zewnętrznie nic się nie zmieniło. Zmieniło się wnętrze człowieka, tzn. sposób w jaki widzi Boga, innych ludzi oraz pozostałe stworzenia. Można powiedzieć, że zamienił kontemplację na użyteczność. Widać to odwróceniu kolejności:
„Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące…” – najpierw mowa jest o oglądaniu piękna, a dopiero potem jedzeniu (przydatności, użyteczności);
„Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu…” – teraz najpierw jest jedzenie, a dopiero później oglądanie piękna.
U ludzi zaczęło się „używanie” innych ludzi (oraz pozostałych stworzeń) oraz Boga, a nie „podziwianie” i okazywanie wdzięczności za ich istnienie.
Bóg wie, że musimy „spożywać” ten świat, korzystać z jego materialności, bo inaczej się nie da. Zachęca nas jednak do wychodzenia poza siebie i swoje potrzeby materialne. Zachęca do patrzenia na świat, który jest darem Boga, umożliwiającym nam ludziom relację z Nim. „Nie samym chlebem żyje człowiek” – jednak również dzięki niemu, i Bóg dobrze o tym wie..
„Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – słowem, które niekiedy nas drażni, niepokoi, może śmieszy. Co więcej, całe stworzenie jest przecież produktem Bożego Słowa: „I rzekł Bóg: niech stanie się…”
Dlatego mogą się zmieniać okoliczności zewnętrze w jakich żyje człowiek, ale to wnętrze człowieka decyduje o tym, jak nam się żyje. Od jakości relacji z Bogiem, drugim człowiekiem (zwłaszcza tymi najbliższymi na co dzień) oraz pozostałymi stworzeniami zależy nasze szczęście.

– Jezus w scenie kuszenia (dzisiejsza Ewangelia) przywraca to właściwe spojrzenie na stworzenie i relacje z Bogiem.
Bóg nie jest czarodziejem, który gdy czegoś chce, natychmiast to ma. A jeśli nie ma, to używa swej potęgi, żeby zdobyć upragnione dobro. To my jesteśmy niecierpliwi, zaborczy, przeczuleni na własnym punkcie, niewdzięczni.
Świat materialny jest darem dla nas. Od nas zależy czy zrobimy z niego bożka (pierwsza pokusa).
Słowo Boże jest darem dla nas. Od nas zależy, czy uczynimy je magicznym lub będziemy sobie nim „wycierali gębę”, by uzasadniać swoje pokrętne pomysły życiowe (druga pokusa).
Władza i bogactwo są po to, aby lepiej służyć, a nie czynić z siebie boga wobec innych ludzi (trzecia pokusa).

Błogosławionej niedzieli i pomyślnego tygodnia!

raj kuszenie