NOWENNA | DZIEWIĄTY DZIEŃ

Śmierć nadchodzi dla każdego człowieka. Z wiarą przyjmujemy, że jest ona momentem przejścia do wieczności, do nowego życia z Bogiem. Dla Księdza Bosko ten moment nadszedł nad ranem 31 stycznia 1888 roku.

nowenna 09

Z kroniki opisującej ostatnie dni życia Księdza Bosko:

Około pierwszej trzydzieści w nocy Ksiądz Bosko poruszył się, łóżko drgnęło, zaczął bardzo ciężko oddychać. Enria dał znak przełożonym. Ks. Rua i biskup Cagliero odmówili modlitwy za konających. Zebrani, z których wielu klęczało, mieli oczy utkwione w drogą twarz, którą poruszały drgawki agonii. Płakali i modlili się, wszystko jednocześnie. Potem wstrząsy ustały, a w ślad za tym zjawiło się przerażenie i ból zrozpaczonych świadków. Ks. Rua zdobył się na gest najbliższy duszy księdza Bosko, który aż do ostatniego tchu żył dla swoich synów rozproszonych po szerokim świecie. Użyczył umierającemu ręki i głosu na ostatnie błogosławieństwo. Zbliżył się do łóżka i zaczął mówić:

„Signor don Bosco, zebraliśmy się tutaj licznie, twoi synowie najstarsi, księża i świeccy, i błagamy o błogosławieństwo. Pobłogosław nas, pobłogosław również tych wszystkich, którzy są rozproszeni po świecie i na misjach. Ponieważ nie możesz podnieść prawej ręki, ja ją podtrzymam i wypowiem formułę. A ty pobłogosławisz z pewnością wszystkich salezjanów i całą młodzież”

Z nadzwyczajną ostrożnością ujął podniósł drogą ojcowską rękę i wymówił słowa błogosławieństwa nad klęczącymi braćmi, którzy płakali ze wzruszenia. Potem większość z nich opuściła pomieszczenie. Czuwał Enria. Minęły jeszcze dwie i pół godziny. Około czwartej nad ranem oddech konającego stał się znów nieregularny, chwilami ustawał, podczas gdy krople potu błyszczały na jego czole. Enria dał znak. Przełożeni salezjańscy, ponownie zebrani, odmówili litanię za konających oraz Proficiscere. Wzrok mieli utkwiony w księdzu Bosko. I nagle któryś z nich, zapewne Belmonte, stwierdził fakt: „Ksiądz Bosko nie żyje!” Zasnął ostatecznie ze spokojną twarzą. Była godzina za piętnaście piąta rano, 31 stycznia 1888 roku. Dzwon na wieży kościoła Maryi Wspomożycielki oznajmił narodziny dla nieba tego, którego pobożność wiernych określała już wcześniej wiecznym tytułem: święty Jan Bosko.

Dziękując Bogu za życie Księdza Bosko, prośmy dla nas o odnowienie zapału do rozwijania dzieła, które on rozpoczął. Starajmy się, aby nasza miłość pobudzała innych do wiary, dobra, rozwoju. Ci vediamo nel paradiso!

Dzień 9 – 30 stycznia
Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[poniższy tekst odmawia się każdego dnia]
– Módl się za nami św. Janie Bosko
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen