NOWENNA | SZÓSTY DZIEŃ

W 1870 roku zostały zawieszone obrady Pierwszego Soboru Watykańskiego, których nigdy nie wznowiono. Brali w nim udział m.in. biskupi z krajów Ameryki Południowej i Azji. Ksiądz Bosko korzystał z okazji, aby pochwalić się (sic!) również wobec niektórych biskupów misyjnych swoimi placówkami wychowawczymi. Warto zaznaczyć, że w tym czasie Zgromadzenie Salezjańskie przeżywało znaczny wzrost liczbowy. Można wręcz powiedzieć, iż robił się powoli „tłok” w domach salezjańskich.

Nieco później, od 1872 roku (do 1886) pojawiają się tzw. „sny misyjne” Księdza Bosko, w których zarysowuje on pojawienie się salezjanów na innych kontynentach. Wreszcie, 5 lutego 1875 roku napisał List Okólny do Salezjanów z poleceniem odczytania go wszystkim współbraciom.

Co było najpierw: misyjne plany Księdza Bosko czy potrzeby skierowane przez misyjnych biskupów Azji i Ameryki Południowej? Czy „sny misyjne” to sprytna inwencja Księdza Bosko, by zachęcić niektórych do wyjazdów misyjnych czy faktycznie nadnaturalne interwencje Boga, aby „poszerzyć” charyzmat salezjański? Tego już zapewne nie rozstrzygniemy.

Ogarnijmy dziś modlitwą misjonarzy salezjańskich, wywodzących się z tak wielu grup tworzących Rodzinę Salezjańską.

nowenna 06

Dzień 6 – 27 stycznia
Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[poniższy tekst odmawia się każdego dnia]
– Módl się za nami św. Janie Bosko
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen