NOWENNA | PIĄTY DZIEŃ

Lider, menedżer, kierownik, dyrektor, przewodniczący… różnymi słowami opisujemy człowieka, który spełnia niezwykle ważną rolę w danej społeczności. W lokalnych wspólnotach salezjańskich rolę przewodnika spełnia dyrektor, na poziomie prowincji jest to inspektor, a całość grup tworzących Rodzinę Salezjańską na świecie jest powierzona Generałowi zgromadzenia.

Niektórzy dziwią się nieco, że poszczególne funkcje w zgromadzeniu salezjańskim opisane są na świecki sposób: dyrektor, inspektor, ekonom. Do braci salezjanów zwykło się zwracać „pan”, choć w Polsce często spotkamy jednak formę „brat”. Powód tego jest w dużym stopniu historyczny. W czasach, gdy Ksiądz Bosko starał się założyć zgromadzenie salezjańskie władze Państwa Włoskiego likwidowały zakony. Aby uchronić się przed tym, Ksiądz Bosko starał się upodobnić nieco swoje zgromadzenie do świeckich stowarzyszeń. Mógł w ten sposób prowadzić nadal działalność wychowawczą a jednocześnie tworzyć środowisko formacji religijnej i zakonnej.

Od stylu życia i sposobu działania dyrektora zależy bardzo dużo. Wiedział o tym Ksiądz Bosko i dlatego starał się kształtować dyrektorów wysyłając ich stopniowo do nowych placówek w Turynie i poza nim.

Modlitwą obejmijmy dziś wszystkich przełożonych salezjańskich.

nowenna 05

Dzień 5 – 26 stycznia
Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[poniższy tekst odmawia się każdego dnia]
– Módl się za nami św. Janie Bosko
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen