Uroczystość Narodzenia Pańskiego

„Dziś się wam narodził Chrystus Pan, Zbawiciel” (Łk 2,11)

Bóg, w niezwykłej swej miłości wobec całego stworzenia,
przychodzi na świat, aby na nowo
odbudować relacje z całym stworzeniem,
które „z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8,19).

Wcielenie zapoczątkowało nowy etap historii stworzenia i zbawienia.

Niech tajemnica Bożej Miłości objawionej w stworzeniu
i w niezwykły sposób potwierdzonej we Wcieleniu Syna Bożego
przemienia Wasze życie, przynosząc radość, pokój umysłu,
dar głębokiej modlitwy, szczęśliwe relacje w rodzinach,
zdrowie i pomyślność we wszelkich dobrych przedsięwzięciach!

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Z wdzięczną pamięcią w modlitwie
Salezjanie