Wigilia wspólnoty młodzieżowej | Strefa Młodych

Ostatnie dni Adwentu są czasem spotkań opłatkowych i wigilijnych różnych wspólnot animujących życie parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy dzielą się wiarą, nadzieją i miłością budując w ten sposób „żywą świątynię Bożą”.

Strefa Młodych jest wspólnotą młodzieży, animatorów naszego Oratorium. W piątkowy wieczór spotkaliśmy się, aby złożyć sobie życzenia, wzajemnie podziękować za to, co otrzymujemy od wspólnoty oraz przeprosić za wszelkie popełnione wobec siebie zło.

Zapraszamy młodych ludzi do włączenia się w życie i działalność Strefy Młodych. Więcej informacji u ks. Bartłomieja.