Uroczystość Niepokalanej | Poświęcenia Medalików

Druga niedziela adwentowa zbiegła się w tym roku z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej jest to czas poświęcenia medalików. 

IMG_1865

Tajemnica wiary w Niepokalane Poczęcie Matki Bożej prowadzi nasze myśli w kierunku życia bez grzechu. Co to jednak oznacza dla nas chrześcijan, którzy codziennie doświadczamy rzeczywistości grzechu w swoim życiu?

Maryjo, Niepokalanie poczęta, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.