Nie spać! Czuwać! | I niedziela Adwentu

„Oczekujemy Twego przyjścia w chwale!” – takim wezwaniem podczas Mszy św. wyrażamy to, co stanowi sedno adwentowego czuwania. Koniec świata jest w wierze chrześcijańskiej jednocześnie końcem, początkiem i kontynuacją. „Przyjdź, Panie!” przenika się z „Pozostań z nami, Panie!”
Maran atha! (Pan przyszedł!)
Marana tha! (Przyjdź, Panie!)

Izajasz mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”.

Kto ruszy się z miejsca, zaangażuje się, doświadczy przemiany. Adwent jest czasem, gdy Bóg przygotowuje nas na spotkanie ze sobą. On nas przemienia.
Co się w nas zmieni?

Prorok opisuje to tak: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy”. To, co w nas obecnie służy ranieniu innych ludzi, „uśmiercaniu” ich słowem, niekiedy brakiem słowa czy wrażliwości, obojętnością, czyli owe „miecze” i „włócznie”, którymi ranimy innych i siebie, zostaną przemienione na narzędzie służące dobru ludzi, ich wzrostowi i radości (lemiesz służy do przygotowania ziemi do uprawy, sierp zaś pomaga zebrać plony).

Zastanów się: Co na ten moment jest w Tobie „mieczem” i „włócznią”, którymi ranisz ludzi dokoła, grozisz im, zadajesz nieprzyjemne ciosy? Które Twoje słowa i czyny powinny być przemienione łaską Pana, aby stać się „sierpem” i „lemieszem” pomagającym Tobie i innych ludziom wzrastać w wierze, nadziei i miłości?

Apostoł Paweł w drugim czytaniu zachęca nas: „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa!”

Uciesz się przyjściem do świątyni Pana! Rozraduj się naszym niedzielnym spotkaniem i wyśpiewaj to w psalmie!

I otwórz się na słowo Pana Jezusa, który w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy (Jezus) przyjdzie”. Zatem, nie śpij! Czuwaj! Daj sobie szansę na przemianę!

IMG-1739