Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania | medytacja

Dla grupy br. Karola (poniedziałki, godz. 19.00)

Zanim zaczniesz czytać ten tekst, pomódl się tak jak potrafisz. Nie spiesz się. Naprawdę nie czytaj tego tekstu bez modlitwy. Opowiedz Bogu o tym, jak się czujesz w ostatnim czasie. Gdy skończysz modlitwę, przeczytaj bez pośpiechu tekst.

Pewnego dnia Jezus opowiedział ludziom, którzy byli wokół Niego, przypowieść. Zapamiętaj, że przypowieść to zmyślone opowiadanie, przy pomocy którego Jezus wyjaśniał ludziom ważne sprawy dotyczące życia i Królestwa Bożego.

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

W tym miejscu kończy się przypowieść.

  • Podziękuj Bogu w swoich myślach za ten tekst. Zrób to nawet jeśli nie bardzo go rozumiesz. Na spotkaniu wyjaśnimy sobie kilka spraw i zobaczysz, że ten tekst dużo mówi o tobie.
  • Za jakiś czas przeczytaj ten tekst raz jeszcze, lecz zrób to tak, abyś wyobraził sobie, że jesteś starszym bratem. Czytaj z myślą, że ty jesteś tym starszym bratem.
  • Pomyśl, co ten tekst mówi o relacjach między ludźmi?
  • Jak ci się wydaje: czy po prośbie ojca starszy brat został w domu, czy raczej rozżalony odszedł z domu podobnie jak kiedyś młodszy brat?

Widzimy się na spotkaniu 18 listopada 2019 (poniedziałek) o godz. 19.00 w salce konferencyjnej (tam, gdzie ostatnio).
Z Panem Bogiem

br. Karol