Półkolonie i kolonie letnie z Oratorium

Półkolonie Letnie 2018

 Informacje  dla  uczestników  i  rodziców

 1. Półkolonie trwają od 2 do 6 lipca 2018 r. Zajęcia będą prowadzone w godz. od 10.00 do 15.30. Zapisywane będą tylko dzieci roczników 2006 – 2011.
 2. Koszt półkolonii wynosi 50 zł. W cenę wliczony jest posiłek (jednodaniowy obiad, słodka bułka lub kanapki – w zależności od zebranych funduszy). Wypełniona karta dziecka wraz z wpłatą powinna zostać oddana w terminie do 20 czerwca 2018 r. (termin przesunięty z 10 czerwca) do zakrystii kościoła lub do ks. Karola. Problemy z terminem oddania karty lub płatności proszę uzgadniać indywidualnie z ks. Karolem Gąsiorem (nr 609-910-320).

UWAGA!      Liczba miejsc jest ograniczona.

 1. W planie: spotkania w grupach o charakterze religijno – formacyjnym, zajęcia
  w pracowniach, zajęcia muzyczne, zabawy sportowe, świetlicowe oraz na wolnym powietrzu (jeśli będzie odpowiednia pogoda), wyjście na basen i do kina.
 2. Informacje bieżące można znaleźć na facebook.com/ pod nazwą Oratorium im. św. Dominika Savio w Lubinie.  Nie trzeba mieć konta na FB
 3. Opiekunami grup są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć na półkoloniach. Półkolonie zgłoszone będą do Kuratorium Oświaty.
 4. Zasadniczym kryterium przydziału do konkretnej grupy wychowawczej jest wiek dziecka. W wyjątkowych sytuacjach (rodzeństwo, trudności adaptacyjne dziecka, itp.) proszę wpisać z kim dziecko miałoby być w grupie. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Różnica wieku nie powinna przekraczać (rocznikowo) 1 roku.
 5. Każde dziecko przynosi ze sobą:
 • obuwie do chodzenia po budynku,
 • obuwie i strój sportowy (zajęcia na sztucznej trawie na boisku przy SLO),
 • ewentualnie drugie śniadanie i napoje.
 1. W przypadku spowodowania przez dziecko zniszczeń, obowiązek pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia spoczywa na Rodzicach (Opiekunach).
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko tablety, gry, smartfony, telefony, itp. Prosimy nie pozwalać dzieciom, zabierać ich z domu. Często powodują „wyizolowanie” dziecka z grupy, utrudniają kontakt z rówieśnikami i oddziaływanie wychowawcze. W koniecznych przypadkach można dzwonić na podane numery księży lub (bezpośrednio) do wychowawcy grupy. Telefony wychowawców grup będą dostępne w pierwszy dzień półkolonii.
 3. W piątek 6 lipca 2018 r. w kościele NSPJ będzie sprawowana Msza Św. kończąca półkolonie. Godzina Mszy św. będzie podana w czasie półkolonii. Do wspólnego przeżycia tego dnia bardzo gorąco zapraszamy wszystkich Rodziców (Opiekunów), Dziadków i Rodzeństwo.

Kolonie w Tarnowskich Górach, 7 – 18.07.2018

 Organizatorem kolonii jest Parafia NSPJ Lubin, ul. B. Prusa 4, a odpowiedzialnym za organizację Karol Gąsior SDB. Nr kom. 609-910-320.

 1. Zapisujemy dzieci i młodzież roczników: 2007 – 2002 (roczniki do końca gimnazjum).
 2. Mamy wstępne porozumienie co do środka transportu, co ogranicza liczbę dostępnych miejsc dla uczestników do 44. Autokar wraz  z kierowcą pozostaje do naszej dyspozycji przez cały czas trwania kolonii.
 3. Będziemy zakwaterowani w Salezjańskim Ośrodku położonym na terenie Repeckiego Parku Krajobrazowego, stanowiącym świetne miejsce do zabaw i gier terenowych. Ośrodek położony jest z dala od miasta, dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem, bardzo dobrą bazą noclegowo – gastronomiczną.
 4. W planach: wyjścia do Parku Wodnego i stadniny koni – możliwość przejażdżki, wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie, Parku Rozrywki w Chorzowie, odwiedzenie Zabytkowej Kopalni wpisanej na listę UNESCO, wycieczkę poza Śląsk (Wieliczka? Kraków? Oświęcim? Wadowice? Jurapark Krasiejów? – jest to uzależnione od środków, które uda się nam zebrać poza wpłatami rodziców).
 5. Nie wystawiamy faktur VAT. Na życzenie Rodzica możemy wystawić potwierdzanie wpłaty, w postaci rachunku uproszczonego .
 6. Szczegółowe informacje: Co należy zabrać? Ustalenie kilku kwestii organizacyjno-wychowawczych, Programie, zostaną podjęte na spotkaniu organizacyjnym dla Rodziców. Odbędzie się ono we wtorek 19 czerwca w auli Salezjańskiego Liceum o godz. 19.00.  Do 20 czerwca chcemy zebrać wypełnione karty uczestnika.
 7. Koszt wyjazdu nie powinien przekroczyć kwoty 1200 – 1300 zł od osoby. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od środków, które uda nam się zebrać w czasie zbiórki i od przyznanych dotacji. Pozostawiamy sobie możliwość indywidualnego ustalenia kosztów dla niektórych dzieci i rodzeństwa.
 8. Pobranie karty i wpłacenie zaliczki nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na kolonie.
 • Dziecko może nie zostać zakwalifikowane na kolonie ze względu na uwarunkowania zdrowotne, niedostosowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej lub niepodanie w/w informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika przez Rodzica (Opiekuna).
 • Wychowawcami grup będą pełnoletnie osoby z potwierdzonymi uprawnianiami wychowawcy – klerycy odbywający swe praktyki pedagogiczne w placówkach salezjańskich. Nie mają oni jednak uprawnień do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach wychowawczych, stąd zastrzegamy sobie prawo do możliwości odmowy udziału dziecka w koloniach (patrz p. 10).
 • Wsparciem dla wychowawców grup będą animatorzy – młodzież starsza z oratoriów. Wychowawcy i animatorzy nie pobierają wynagrodzenia za swą pracę wychowawczą i opiekę.
 • Kolonie będą zgłoszone do Kuratorium jako zorganizowana akcja letnia.
 • W porozumieniu z przewoźnikiem, przed wyjazdem, zostanie poinformowana Policja w celu zbadania sprawności pojazdu i trzeźwości kierowcy.
 • Aktualizowanych informacji szczegółowych można szukać na http://nspjlubin.salezjanie.pl , będą wywieszane w gablotach na kościele. Będziemy je także zapowiadać w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych.