2 Tydzień Wielkiego Postu

Niedziela,  1 marca
7:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki
Bożej w pracy dla Urszuli oraz o pomyślny przebieg i zakończenie
Wizytacji
7:00 – Dziękczynna za 89 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo
na dalsze lata życia dla Teresy

8:00 – Za śp. Kunegundę i Kazimierza w dniu imienin oraz za
zmarłych z rodziny

10:00-   Za śp. Zofię w 15 rocznicę śmierci, Stefana oraz za zmarłych
z rodziny Kaźmierczak

11:00 – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Wiktorka z okazji
1 rocznicy urodzin oraz dla jego rodziny
11:00 – Za śp. Zenona Gajda w 19 rocznicę śmierci

13:00 – Za śp. Andrzeja Karczewskiego i jego ojca Krzysztofa,
od rodziny z Gorzowa

16:00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
członkiń Żywego Różańca oraz za zmarłych z Róż

19:00 – Za śp. Tadeusza Załęskiego; 14 greg.

 

Poniedziałek, 2 marca
6:00 – Za śp. Janinę Wiszkon w miesiąc po pogrzebie
6:00 – Za śp. Tadeusza Załęskiego; 15 greg.

18:00 – O łaskę nieba dla umierających i zmarłych, od Apostolstwa
Pomocy Duszom Czyśćcowym
18:00 – Za śp. Jana
18:00 –  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże   i o opiekę
Matki Bożej dla Heleny Trzcińskiej z okazji imienin
18:00 – Za śp. Grzegorza Stankiewicz
18:00 – O dary, łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny
Matysiak, od koleżanek

 

Wtorek, 3 marca
6:00 –  Za śp. Tadeusza Załęskiego; 16 greg.
6:00- Za śp. Helenę Armata; 1 greg.

18:00 – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i o opiekę
Matki Bożej dla Heleny z okazji imienin
18:00 – Za śp. Władysława Rumin w miesiąc po pogrzebie
18:00 – Za śp. Mieczysławę Koszowską w miesiąc po pogrzebie
18:00 – O dar nieba dla śp. Genowefy w 5 rocznicę śmierci i dla
zmarłych z rodziny
18:00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny

 

Środa, 4 marca
6:00 – Za śp. Tadeusza Załęskiego; 17 greg.
6:00 – Za śp. Helenę Armata; 2 greg.

18:00 – Za śp. Mieczysławę i Henryka Koszowskich, od Antoniny
18:00 – Dziękczynna w 1 rocznicę Sakramentu Małżeństwa Weroniki
i  Łukasza, z prośbą o wzrost w miłości i łasce Bożej
18:00 – O łaskę nieba dla śp. Marii Stec, od Róż Żywego Różańca
18:00 – Za śp. Kazimierza Bochenek i za zmarłych z rodziny

 

Czwartek, 5 marca
6:00 – Za śp. Tadeusza Załęskiego; 18 greg.
6:00- Za śp. Helenę Armata; 3 greg.
6:00 – WOLNA

12:00 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla
Heleny z okazji 90 rocznicy urodzin oraz dla rodziny

18:00 – Dziękczynna za przeżyte lata, z prośba o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski dla Zdzisława z okazji 49 rocznicy urodzin
oraz dla jego żony i dzieci
18:00 – O błogosławieństwo Boże, dary Ducha świętego, opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla kapłanów z naszej parafii oraz o liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
18:00 – O dar nieba dla śp. Ignacego Ilnickiego w 25 rocznicę śmierci

 

Piątek, 6 marca
6:00 – Za śp. Tadeusza Załęskiego; 19 greg.
6:00 – Za śp. Helenę Armata; 4 greg.

12:00 – Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny:
Kocyłów, Kowalskich i Trykaczów

18:00 – Za śp. Mieczysławę Kosowską, od IV Róży Różańcowej
18:00 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Krzysztofa
18:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 – Za śp. Barbarę Piasecką, od koleżanek z Technikum Górniczego

 

Sobota, 7 marca
6:00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego
świata
6:00 – Błagalna o Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących
6:00 – Za śp. Tadeusza Załęskiego; 20 greg.
6:00 – Za śp. Helenę Armata; 5 greg.

18:00 – O dar nieba dla śp. Leona Neć w 1 rocznicę śmierci
18:00 – O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny
18:00 – Za śp. Michała i Karolinę

REMONT KOŚCIOŁA

Nadal można kierować wpłaty i darowizny na opłacenie prac remontowych, które były wykonywane; nr konta na wpłaty 35 1020 3017 0000 2402 0263 4756 Bank PKO BP Parafia Rzymsko-katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. B. Prusa 4 59-300 Lubin

Rozkład Mszy Świętych

Niedziela: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.30,(młodzieżowa) 19.00
poniedziałek, wtorek, środa:
6.30 i 18.00
czwartek, piątek:
6.30, 12.00 i 18.00
sobota:
6.30 i 18.00
W czasie wakacji (lipiec - sierpień) nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30 oraz w czwartek i piątek o godz. 12.00

Msze "Z życiem bez prądu" w intencji dzieci nienarodzonych:
godz. 18h45 adoracja animowana przez wspólnotę Domowego Kościoła, następnie o 19.30 Msza - 24 I, 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V, 26 VI, 24 VII, 28 VIII

Msze "Apostolstwa Dusz Czyśćcowych" w intencji zmarłych w czyśćcu, po Mszy spotkanie w sali 6 na plebanii:
godz. 18h00: 13 stycznia, 3 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 8 czerwca, 6 lipca (Msza o18h00 bez spotkania), 3 sierpnia (Msza o 18h00 bez spotkania), 7 września, 5 października, 2 listopada (Msza o 18h00 bez spotkania), 24 grudnia (Msza o 22h00 bez spotkania).-

Zamawianie Intencji Mszalnych

Jest możliwość zamówienia intencji mszalnych w kancelarii parafialnej w godzinach przyjmowania lub po każdej Mszy św. w zakrystii kościoła

ZAPRASZAMY

Salezjańskie Liceum